KALİTE

GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE POLİTİKASI

Bizi rakiplerimizden ayıran en belirgin özelliğimiz olan üstün kaliteli hammaddemize,
gıda güvenliği ilkeleri ve yasal gereklilikler çerçevesinde hijyenik bir çalışma ortamında işlemek
suretiyle katma değer kazandırmayı,

Kalite ve güven ile özdeşleşmiş, rekabet gücü yüksek bir dünya markası oluşturmayı,

Sektörel ve teknolojik gelişmeleri, sürekli ve sistemli olarak takip ederek markamızın güvenilirliğini
sürdürülebilir kılmak ve karlılığa dönüştürmeyi,

İstikrarlı bir yönetimle tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin beklentilerini
en üst düzeyde karşılayarak uzun süreli ilişkiler kurmayı,

Gıda güvenliği ve kalite yönetiminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

Tüm çalışanlarımızın yetkinliklerini bu politika doğrultusunda geliştirmek ve
hep birlikte hedeflerimize ulaşmayı, taahhüt ederiz.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Üretimin ve yönetimin her aşamasında ‘’Önce İnsan‘’ prensibini
yönetim anlayışı olarak benimsemeyi,

Çalışanların sahip oldukları tüm hakları tam ve doğru bir şekilde kullanmalarını sağlayarak
hiçbir ayrım gözetmeden güvenilir, sağlıklı ve adil bir çalışma ortamı oluşturmayı,

Sürdürülebilir büyüme ile yüksek kaliteli ve yaratıcı ürünler, çözümler ve hizmetler sunarak
müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak için temel değerimizin insan kaynakları
olduğuna inanarak çalışmayı,

Kurum içinde çalışanlar arasında hiçbir koşulda din, dil, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, yaş ve
fiziksel engel vb. nedenlerde ayrımcılık yapmamayı ve yapanlar göz ardı edilemez.

Çalışan ve idareciler olmak üzere tüm çalışanların istek ve şikâyetlerini dinlemeyi,
çözüm yöntemleri bularak şikâyetleri sonlandırmayı, taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKASI

Tüm faaliyetlerimizin çevresel gerekliliklerini, politikamız kapsamında
en üst düzeyde gerçekleştirmeyi,

Çevre konusunda; ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,

Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik için enerji, su ve doğal kaynakların
tüketiminde tasarruf sağlamayı,

Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı, yeniden kullanmayı veya
geri dönüştürülmesini sağlamayı,

Enerji ve doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı, taahhüt ederiz.

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat ve şartlara uygun olarak sağlıklı ve
güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,

İş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere
çekerek kontrol altında tutmayı,

Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan
İSG kurallarına uymalarını sağlamayı,

Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,

İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden
tespit etmek ve ortadan kaldırmayı,

İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına
çalışmalar yapmayı, taahhüt ederiz.